Projekti na OŠ Trnovo

SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti z umetnostno vzgojo

ERASMUS+ KA2

Evropski izobraževalni program Erasmus+

DOV

Dan odprtih vrat Osnovne šole Trnovo skozi leta

ERASMUS+ KA1

Evropski izobraževalni program Erasmus+

Neverjetna leta

Program vodenja razreda za učitelje

Kitajščina

Kitajska kultura in jezik na OŠ Trnovo

Digitalizacija

Spodbujanje uporabe IKT opreme na OŠ Trnovo

I*EARN

International Educational Research Network

Športni projekti

Športni projekti na Osnovni šoli Trnovo

Shema šolskega sadja

Spodbuda porabe sadja pri učencih

Urejanje šolske okolice

Skrb učencev za urejeno okolico naše šole

II. gimnazija Maribor

Medšolsko sodelovanje gimnazijcev in devetošolcev

Bralci dobre volje

Ustvarjanje vzpodbudnega bralnega okolja

Applause

Raziskava potencialnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Starši staršem

Prenos znanja in izkušenj med starši OŠ Trnovo

EKO kotiček

Kotiček za trajnostni razvoj na OŠ Trnovo

Pevski zbor Trnovci

Mešani pevski zbor Trnovci Ljubljana

Novoletno druženje

Novoletno druženje na OŠ Trnovo skozi leta

Pretekli projekti

Angleški projekti

Angleški projekti na Osnovni šoli Trnovo

Veliki nemarni škornji

Spodbuda k osveščanju do višjih moralnih vrednot

Dostopnost