Projekti na OŠ Trnovo

SKUM

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti z umetnostno vzgojo

ERASMUS+ KA2

Evropski izobraževalni program Erasmus+

DAM-DAŠ

Dogodek Dam – daš, se fino imaš na OŠ Trnovo

ERASMUS+ KA1

Evropski izobraževalni program Erasmus+

Neverjetna leta

Program vodenja razreda za učitelje

SKKJ

Spoznavanje kitajske kulture in jezika

Digitalizacija

Spodbujanje uporabe IKT opreme na OŠ Trnovo

I*EARN

International Educational Research Network

Športni projekti

Športni projekti na Osnovni šoli Trnovo

Shema šolskega sadja

Spodbuda porabe sadja pri učencih

Urejanje šolske okolice

Skrb učencev za urejeno okolico naše šole

Mladi ilustratorji

Ustvarjanje večjezičnih ilustriranih knjig na OŠ Trnovo

Bralci dobre volje

Ustvarjanje vzpodbudnega bralnega okolja

Sound Bites Podcast

OŠ Trnovo foreign language podcast

Starši staršem

Prenos znanja in izkušenj med starši OŠ Trnovo

EKO kotiček

Kotiček za trajnostni razvoj na OŠ Trnovo

Pevski zbor Trnovci

Mešani pevski zbor Trnovci Ljubljana

Novoletno druženje

Novoletno druženje na OŠ Trnovo skozi leta

DOV

Dan odprtih vrat Osnovne šole Trnovo skozi leta

Pretekli projekti

Angleški projekti

Angleški projekti na Osnovni šoli Trnovo

Veliki nemarni škornji

Spodbuda k osveščanju do višjih moralnih vrednot

II. gimnazija Maribor

Medšolsko sodelovanje gimnazijcev in devetošolcev

Applause

Raziskava potencialnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst

Dostopnost