Učenci 4. c so v iztekajočem se šolskem letu kar nekaj ur namenili varovanju okolja. Skozi različne dejavnosti so spoznavali rastlinske in živalske vrste, opazovali spreminjanje naravnega okolja in kritično razmišljali o človekovem vplivu nanj. Trije učenci, veliki ljubitelji narave, pa so se še posebej potrudili in skozi celo šolsko leto v okviru dodatnega pouka sodelovali v reševanju zabavnih nalog, ki jih vsako leto pripravi 15 mentorjev Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Letošnja tema je bila namenjena nepogrešljivim opraševalcem in njihovem življenjskem prostoru v naravnih parkih Slovenije.  Učenci so raziskovali življenje metuljev, muh trepetavk, čmrljev, čebel, os in hroščev. Ob zaključku projekta nas je obiskala naravovarstvena svetovalka za Krajinski park Ljubljansko barje, ga. Barbara Vidmar. Za nas je pripravila kviz in nam pokazala nekaj zanimivosti iz življenja opraševalcev. Vsak učenec si je nato izdelal lastnega metulja. Ge. Barbari Vidmar smo pokazali opraševalce, ki smo jih  izdelali pri likovni umetnosti. Ana, Nataša in Marek so prejeli diplome in manjše nagrade za sodelovanje.

Tanja P. Burger

Dostopnost