V četrtek, 9. junija 2022, bodo drugi razredi imeli naravoslovni dan. Ta dan bodo v razredih spoznavali različne snovi, spoznavali njihove lastnosti, med seboj jih bodo mešali in ločevali, nekatere snovi bomo tudi spreminjali. Z zanimivimi poskusi bodo sami prihajali do različnih ugotovitev, preizkušali se bodo v skupinskem delu. Svoje ugotovitve bodo predstavili ostalim skupinam.

Učenci bodo dejavnost imeli 5 šolskih ur, sledi kosilo. Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku.

Ker bo delo potekalo v razredih, spremstvo ni potrebno.

Karmen Baloh, vodja naravoslovnega dne

Dostopnost