V ponedeljek, 10. 5. 2021, bo za učence od 6. do 9. potekal dan dejavnosti.

6. razred – Naravoslovni dan – Botanični vrt

Dan dejavnosti bo potekal v Botaničnem vrtu. Učenci prinesejo s seboj pisalo, zvezek za naravoslovje, trdo podlago, primerno obutev, dežnike v primeru slabega vremena, masko. Cena bo 5,5€ na učenca (po položnici).

7. razred  – Tehnični dan – Štirikotniki

Dan dejavnosti bo potekal na šoli in v okolici šole. Učenci prinesejo s seboj pisalo, matematični zvezek, geometrijsko orodje, pisala, barvice, škarje, lepilo.

8. razred – Naravoslovni dan – Nega mladostnika

Dan dejavnosti bo potekal na šoli. Cena DD bo 3€ na učenca (po položnici).

9. razred – Tehnični dan – Pasti sodobne tehnologije

Dan dejavnosti bo potekal na šoli in v okolici šole. Cena dneva dejavnosti bo približno 1,5€ na učenca (po položnici).

Ivan Dović, koordinator dni dejavnosti

Dostopnost