Zaradi preobremenjenosti strežnikov (Arnes in eAsistent) vas prosimo, da vsaj nekaj časa ne poskušate dostopati do spletne učilnice, saj tudi učitelji ne morejo dostopati in objaviti navodil za delo.

Starši učencev od 1. do 5. razreda boste prejeli navodila prek e-pošte (eAsistent).

Učenci od 6. do 9. razreda pa bodo do gradiv dostopali prek spletne učilnice, tako da:

  1. na spletni strani šole, desno zgoraj (Spletna učilnica);
  2. izberejo razred,
  3. izberejo predmet,
  4. izberejo možnost DOSTOP GOSTA (gesla so bila poslana danes zjutraj – pazi na piko),
  5. sledijo navodilom za delo, izberejo gradivo, ki bo vloženo pri posameznem predmetu za posamezni dan.

 

 

Dostopnost