Vpis v 1. razred

Kdo
Starši, katerih otrok bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost 6 let. Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Kje in kako
Vpis se izvede v šoli v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.
Starši vpišejo otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če učenec želi prestopiti iz zasebne v javno šolo, ga je javna šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna sprejeti.

Dodatne informacije
Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.
Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. O pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča pritožbena komisija.

Pravna podlaga
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Vse podrobne informacije starši prejmejo na šoli, na dan vpisa, ki bo znan naknadno.

Šolski okoliš

Šolski okoliš OŠ Trnovo zajema naslednje ulice in hišne številke:

Ulica Hišne številke
Aškerčeva c. 1   2   3   4   5   7   8  10  12  13  14  16
Barjanska c. 1   5   7   9  13  15  17
Bogišićeva ul. 1   2   3   4   5   6   7   8   9  11
Borsetova ul. 4   6   8   9  10  11  12  13  15A  15  17  19  21  23  25  27
Cesta na Loko 3A   3   5   7A   7B   8  10  12  14  15  16  17  18  19  20  21A  21  22A  22  23  24A  24  25  26A  26B  26  27  28  29  30  31  33  34  36  37A  37B  37C  37D  37E  37  39A  39  41
Eiprova ul. 1A   3   5   7   9A   9  11  13  15  17  19  21  23
Emonska c. 8  10  11  12  18  25  27
Finžgarjeva ul. 2   4   6
Gradaška ul. 2   4   6   8A   8B   8  10  12A  12B  12C  12D  12E  12  14  16  18  20  22  24  26A  26  28  30
Groharjeva ul. 1   3   5   7   9A   9B   9C   9  11  13  15
Hladnikova c. 2   4   6   8  10  12  14  16  18
Jelovškova ul. 1A   1   2A   2B   2C   2D   2E   2F   2K   2   3   4A   4   5A   5B   5F   5G   6   8  11A  11B  11C  11Č  11D  11E  11  15  17B  17  19  20  21  24  26
Jeranova ul. 1A   1B   1C   1D   1E   2   3   4A   5A   5   6   7   8   9  10  11A  11  12  13  14  15  17  19  20  21  22A  22  23  24  25
Karunova ul. 1   3   4   6   8  10A  10  12  14A  14  16A  16B  16
Kladezna ul. 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18A  18  19  20  21  22  24
Kolezijska ul. 1  2   3A   3   4A   4   5A   5   6   7   8  10  11  13  14  15  16  20  24
Krakovska ul. 1   3   5   6   7   8   9  10  11A  11  13  15  17  19  20  21  22  23A  23  25  27  29 31  33  35  37  39
Krakovski nasip 2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24  26
Lampetova ul. 6   8   9  10  11A  11  12A  12  13  14  17  19
Layerjeva ul. 1   2   3   4   6   7   8   9  12
Mala čolnarska ul. 1   2A   2B   2C   2   3   4B   4C   4D   4E   4F   4G   4H   4J   4L   4   5A   5   6A  6   7A   7B   7   8A   8   9A   9B   9  10  11A  11  12  13  14A  14  15A  15  17A  17  19
Mirje 1   2   3   4A   4B   4   5A   5   6   7   9  11  12  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33
Mivka 2   3   4   6   7   8   9A   9B   9  10A  10  11  12  13  15A  15B  15  16  17  19  20 21  23  24  25  26  27  28A  28B  28  29  30  31  32A  32  33  34  36  38  40
Murnikova ul. 5   8A   8  10  12  14  16  18
Ob pristanu 1   2   3   5A   5   6   7   8   9  10
Opekarska c. 2   3   4A   4   5A   5   6   7A   7B   7C   7D   7   8   9A   9B   9C   9D   9 10A  10B  10  11  12A  12B  12  13A  13B  13C  13  14A  14  15A  15B 15  17  18A  20A  20B  20  21  22A  22  23  24  25A  25  26A  26B  27  28A  28B  28  29A  29  30  31A  31  32  33  34A  34B  34  35A  35B  35C  35D  35E  35F  35G  35  36A  36  37  38A  38  39  40A  40B  40  41A  41  42  43  44  45A  45B  45C  45  46  47  49  51A  51  53A  53  54  55
Rečna ul. 1   2   3   4   5   6   8
Riharjeva ul. 1   3  11  13  17  19  31
Snežniška ul. 5   8  10  12
Staretova ul. 11  13A  13  14A  14  15A  15B  15  16  17  18A  18  19  20A  20  21  22  23  24  25  26A  26  27A  27  28  29
Stranska pot 2   3   4   5   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20
Švabičeva ul. 1   3   5   7
Trg mladinskih del. brigad 4   5
Trnovska ul. 2   4   6   8  10
Trnovski pristan 2   4A   4   6A   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24  26  28  30A  30  32  34A  34B  34C  34  36A  36B  36C  36  38  40
Velika čolnarska ul. 1   2A   2   3   4A   4   5   6A   6   7   8A   8B   8   9  10A  10  11  12A  12  13A  13  14  15A  15  16  17A  17B  17C  17  19A  19  20  21  23
Veliki štradon 1   2   3   5   6   7A   7   8A   8   9A   9  10  11A  11  12  13  15  17  19
Vogelna ul. 1   3   4   5   6   7   8  10
Vrtna ul. 1   3   8  13  19  21  22  23
Ziherlova ul. 2A   2B   2   4   6   8  10  16  18  20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  39  40A  40B  40C  40D  40E  40  41  43  44  46
Zoisova c. 2   4   8  12  16
Dostopnost