Raziskovalno delo

32. Srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev Ljubljane

»Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«

Mladinska raziskovalna dejavnost je že ustaljena praksa naših učencev – mladih raziskovalcev. Tudi letošnje šolsko leto ponuja možnost, da učenci in njihovi mentorji ostajajo dejavni na področju, ki omogoča ustvarjalnost predvsem pa uresničitev svojih idej. Korak naprej je tudi uresničitev statusa raziskovalca, ki ga bo učenec  lahko zastavil v času intenzivne priprave na oddajo oz. pred javnim zagovorom naloge (kratkotrajni status). Želimo si, da bi bila uvedba statusa predvsem spodbuda in pomoč učencu.

V lanskem šolskem letu so se učenci na srečanje prijavili kot avtorji raziskovalnih nalog s področja naravoslovja in družboslovja. Izredno »močne« so še vedno naloge s področja naravoslovja (biologije) in računalništva, saj jih predstavljajo mladi predstavniki »medijske generacije«.

Ugodne dosedanje izkušnje, vztrajnost pri raziskovalnem delu, ki vedno pomeni nov izziv, naj bi omogočile tudi letošnje sodelovanje v tem projektu. Vsekakor pa izziv predstavljajo tudi izbrane teme učencev, ki se približujejo konkretni življenjski problematiki.

Temeljno področje te aktivnosti predstavlja izdelava raziskovalne naloge, ki v svojem obsegu vključuje:

 • pravočasno in ustrezno informiranje učencev o razpisu raziskovalnih nalog;
 • konzultacije učencev z učitelji-mentorji, v povezavi z dejavnostjo šolske knjižnice (dostop do strokovne literature, priprava na nastop…);
 • priprava učencev na obdelavo teksta s PC (v okviru računalniškega krožka);
 • dodatno izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev-mentorjev na področju raziskovalne dejavnosti  z učenci;
 • priprava informativnega gradiva o učinkoviti vizualni prezentaciji raziskovalne naloge kot predpriprava na javni zagovor raziskovalne naloge (napotki za izdelavo prosojnic, navodila glede izražanja, neverbalne komunikacije, uporaba in razlaga strokovnih terminov, prožnost mišljenja, kritičnost);
 • sodelovanje likovnega pedagoga (napotki za izdelavo plakata, prizadevanje za dobro oblikovanje likovne podobe, ki čimbolj strnjeno predstavlja vsebino konkretne raziskovalne naloge);
 • javni zagovor raziskovalne naloge.

Letošnja raziskovalna dejavnost bo tako kot lani učencem omogočila predstavitev nalog tudi na ravni matične šole (obveznost sodelujočih šol). To pomeni, da bodo učenci svoje naloge pred javno zunanjo predstavitvijo, predstavili tudi na svoji šoli. Obstaja torej možnost predstavitve naloge v okviru rednega učnega programa. Tako bodo učenci dobili ustrezno potrditev tako s strani svojih sošolcev kot domačih učiteljev.

Vsakoletno srečanje mladih raziskovalcev tako poskrbi za tisto motivacijo, ki je učencu nujno potrebna, da dokonča svoje delo, ga predstavi vrstnikom in strokovnjakom, primerja svoje dosežke z drugimi in pridobi nove spodbude.

Raziskovalna naloga  hkrati pomeni optimalno spodbudo za vse, tako nadarjene kot tudi manj nadarjene učence, ker omogoča:

 • združiti zagnanost, kreativnost in pripravljenost raziskovati v samostojno, ustvarjalno delo;
 • poglabljanje, usvajanje znanja, ki si ga učenec izbere sam (omogoča uveljavljanje nadarjene mladine);
 • različne vrste znanja (sposobnost načrtovanja, pridobivanja virov, zapisa, interpretacije, analize in sposobnost uporabe znanja);
 • način izobraževanja, ki najmočneje poudarja samostojnost učenca in sposobnost učenja za učenje.

Nedvomno ima raziskovalna dejavnost kot oblika izobraževanja in ustvarjanja dolgoročen pomen za mlado generacijo, saj omogoča izkustveno in sodelovalno učenje.

Več informacij o letošnjem protokolu MRD glej tukaj.

Dostopnost