Dom Čebelica

1. razred – naravoslovni tabor

Pri organizaciji naravoslovnih taborov je naše osnovno vodilo, da vsem učencem omogočimo novo, drugačno izkušnjo življenja s šolsko skupino in razredno učiteljico.

Dosedanje ugodne izkušnje letovanj in taborov so nas spodbudile, da tudi za učence prvega razreda organiziramo tridnevni tabor v CŠOD Domu Prvine, Dobrljevo, 1413 Čemšenik , v naslednjem terminu:

 • za učence  1.a in 1b: 11. marec – 13. marec 2024
 • za učence  1.c: 13. marec – 15. marec 2024

Prvenstveno smo si za cilj zastavili sankanje in športne igre na snegu, naravoslovne vsebine in krepitev medsebojnih vezi. Učenci bodo potrebovali različne potrebščine po priloženem seznamu potrebščin.

Vir slike: www.csod.si/

2. razred – naravoslovni tabor

V šolskem letu 2023/2024 bomo za učence drugega razreda pripravili tridnevni naravoslovni tabori v CŠOD Domu Prvine, Dobrljevo, 1413 Čemšenik, in sicer:

 • za učence 2.a in 2.c:  4. marec – 6. marec 2024
 • za učence 2.b: 6. marec – 8. marec 2024

Ponudba programa obsega vsebine spoznavanja okolja, naravnih znamenitosti in prostočasnih aktivnosti.

Vir slike: www.csod.si/

3. razred – naravoslovni tabor

Učenci tretjega razreda se bodo udeležili tridnevnega naravoslovnega tabora v Logarski dolini, kjer bodo bivali v EKO hiši na Razpotju.

Namen:

 • učenje v avtentičnem okolju (stik in doživljanje narave);
 • spoznavanje Logarske doline z vsemi njenimi naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi
  znamenitostmi;
 • veliko več neformalnega druženja s sošolci in učitelji-razredniki ter poglabljanje vezi
  med njimi razvijanje socialnih veščin in zmožnosti življenja v skupini;
 • razvijanje kulturnega odnosa do narave in okolja (osnove ekologije, samooskrbe);
 • hkrati pomeni učencu samostojni trening (skrb za sebe zunaj doma).

Učno-vzgojni program bo vseboval vsebine s področja naravoslovja, družboslovja in športa.

Termini: 

 • za učence 3.a: 20. – 22. maj 2024
 • za učence 3.c: 22. – 24. maj 2024
 • za učence 3.b: 27. – 29. maj 2024.

Vir slike: www.logarska-narazpotju.si

 

5. razred – naravoslovni tabor

V šolskem letu 2022/23 smo za učence petega razreda pripravili tridnevni naravoslovni tabor na novi lokaciji v CŠOD Trilobit, Javorniški Rovt, v terminih:

 • za učence 5.b in 5.c: 22. – 24. 4. 2024
 • za učence 5.a: 24. – 26. 4. 2024

 

Vir slike: www.csod.si

 

7. razred – naravoslovni tabor

V letošnjem šolskem letu bodo učenci sedmega razreda izpeljali naravoslovni tabor v naslednjih terminih in lokacijah CŠOD:

 •  za učence 7.a, CŠOD Dom Soča, Tolmin: 5. – 9. 2. 2024
 •  za učence 7.b in 7.c, Dom Škorpijon: 26. 2. – 1. 3. 2024

Namen naravoslovnega tabora je predvsem:

 • izvedba naravoslovnih učnih vsebin, katere so predvidene v okviru učnega programa CŠOD;
 • vključevanje preventivne dejavnosti za mladostnike (socialne igre, delavnice v pripravi zunanjih sodelavcev, likovne delavnice…).

Dejavnosti na taboru bodo v celoti izvajali zunanji učitelji, šolski učitelji učence spremljajo kot spremljevalci. Za lažji potek dela bodo učenci razvrščeni v manjše delovne skupine.
Želimo, da bi učenci s tovrstno obliko dela izven šole še naprej utrjevali socialne spretnosti, kot so poslušanje, strpni medsebojni odnosi… in tako prispevali k ustvarjalnemu delu in boljši razredni klimi.

Vir slike: www.csod.si

 

8. razred – naravoslovni tabor

Tabor za učence 8. razreda smo poimenovali »šola zunaj šole« in je zasnovan kot nadgradnja pouka. Tri dnevni tabor načrtujemo v Hotelu Alp v terminu:

od 4. do 6. oktober 2023 za učence 8.a, 8.b in 8.c.

Je rezultat želje naše šole, da ponudi učencem čim več  možnosti, ne le za pridobivanje  različnih znanj in veščin, ampak tudi za razvoj v zrelo in odgovorno osebnost ter pridobivanje življenjskih izkušenj v avtentičnih situacijah. Za omenjenim skupnim bivanjem v Bovcu se skriva pouk na terenu, izven šolske stavbe. Hkrati v času tabora izpeljemo naslednje dneve dejavnosti: 1 naravoslovni (planinski pohod po poteh Soške fronte), 1 tehnični dan in 1 kulturni dan (muzej Kobarid in likovna delavnica). Takšna oblika dela ponuja več kot pouk v učilnici:

 • učenje v avtentičnem okolju (poznavanje zgodovine na terenu, planinski pohodi, delo v skupinah, pisanje dnevnika v angleškem jeziku; kulturno-likovna delavnica z naslovom Posvečeno Soči);
 • spoznavanje prelepih kotičkov Slovenije z vsemi njenimi naravnimi, kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi (obisk muzeja 1.svetovne vojne v Kobaridu in ogled kostnice in poti Soškega bojišča -*planinski pohod Pot miru; slap Virje, vojaška trdnjava Kluže, delo na terenu s področja zgodovine-v sodelovanju z zunanjim strokovnim delavcem-učiteljem zgodovine iz OŠ Bovca);
 • veliko več neformalnega druženja s sošolci in učitelji ter poglabljanje vezi med njimi (športno-družabne igre, interakcijske igre);
 • razvijanje socialnih veščin in zmožnosti življenja v skupini;
 • hkrati pomeni mladostniku samostojni trening (skrb za sebe zunaj doma).

Vir slike: Hotel Alp

 

9. razred – naravoslovni tabor

Na željo učencev, da z vrstniki, s katerimi so preživeli najdaljši čas svojega šolanja, še zadnjič preživijo nekaj dni izven šolskih klopi, načrtujemo za učence 9. razreda tridnevni športno-doživljajski tabor v Bohinju (Taborniški Center Bohinj) v terminu od  7. do 9. junija 2024. S taborom želimo doseči naslednje cilje:

 • razvijanje pozitivnega samovrednotenja mladostnikov, trening in delavnice socialnih veščin (čustvena inteligenca, empatija, pripadnost, solidarnost, strpnost) in
 • taborniške veščine (orientacija) in športno-sprostitvene igre.

Tabor je predvsem namenjen prijetnemu, zdravemu druženju, sodelovanju  mladostnikov in njihovih vrstnikov v okrilju narave stran od sodobne mobilne tehnologije. Tridnevnega tabora, kjer načrtujemo še bolj strukturirane in praktične aktivnosti (npr. štabi oz. delovne postaje za prevzem dnevnih nalog), se bodo učenci udeležili skupaj s svojimi razrednimi učitelji.

Vir slike: taborniski-center.taborniki.si

 

Dostopnost