Bralna značka

Opravljanje bralne značke v šolskem letu 2023/24 poteka od 17. septembra 2023 do 2. aprila 2024. Navodila za opravljanje bralne značke ostajajo podobna kot v lanskem šolskem letu.

 

6. in 7. razred

Učenci preberejo 3 leposlovne knjige (ena je lahko poučna/strokovna) in 1 pesniško zbirko.

 

8. in 9. razred

Učenci preberejo 4 leposlovne knjige (ena je lahko poučna/strokovna) in 1 pesniško zbirko.

 

Knjige lahko predstavljajo postopoma ali vse naenkrat. Predstavitev prebrane knjige/knjig bo potekala različno. Vsak si izbere način po lastnem interesu. Možnosti so naslednje:

  • pogovor o knjigi s knjižničarkama ali učitelji slovenščine,
  • izdelava ilustracije ali miselnega vzorca,
  • pisanje kratkega osebnega dnevnika branja (razmišljanje o/ob knjigi),
  • debato v okviru razrednega bralnega kluba,
  • pisna obnova dela.

Pesniška zbirka se bo predstavila z branjem pesmi (po želji tudi z recitacijo).

Izbira knjig poteka po lastni izbiri.

 

Mentorici: knjižnjičarki Simona Felicijan in Irena Vižintin

Dostopnost